تولد

خواهر بوبو واسه پسرش که 10 سالشه تولد گرفته بود و از من خواست که واسه کمک کردن بهش برم اونجا.

توی کارت نوشته بودن از ساعت4 تا 8 ولی جای شما خالی یه سری زلزله 8 ریشتری از ساعت 3 اومدن. من اصلاً فکر نمیکردم که پسرها هم به رفتن به تولد علاقه داشته باشن ولی بیشتر دوستهاش اومده بودن. حدود 25 نفر بودن.

اول که اومدن همه عاقل نشسته بود رو مبل و هیچ کاری نمیکردن. آهنگ گذاشته بودیم ولی همشون خجالت میکشیدن برقصن.به زور یکی دو تا شون که شرتر بودن رو آوردن وسط که کم کم یخ بقیه آب شد که کاش وا نمیشد. خونه رو ،روی سرشون گرفته بودن. فقط جیغ میزدن و بالا پایین میپردین. داد زدنهای بزرگترها هم برای کمتر جیغ زدنشون هم بی فایده بود.

ما هم فقط میخندیدیم و از دست کارهاشون حرص میخوردیم و توی دلمون خودمون رو فحش میدادیم. کادو ها رو که باز کردن هرکی با کاغذ کادو واسه خودش یه توپ درست کرد و شروع کرد به توپ بازی. بلوایی بود اونجا.

یه عده شون تا ساعت 11:30 بودن. همش با خودمون میگفتیم مامانهاشون چقدر خوشحالن که 7 ، 8 ساعت از دست این زلزله ها در امانن. این تولد درس عبرتی واسم شد که دیگه تولد پسر بچه نرم.

   + مستان - ۸:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٢٢

مردسالاری بوبو

دیروز رفته بودم خونه مادر بوبو. داداش بوبو لباسهای خانومش رو گرفته بود و میخواست ببره که با دست بشوره. ما هم اذیتش میکردیم که چون دلت واسه خانومت تنگ شده میخوای بری لباسهاشو خودت بپوشی. یه دفعه بوبو با حالت خشونت البته همراه باخنده رو به داداشش کرد که: ما هی میخوایم مردسالاری بیاریم تو خونه تو با این کارهات آبروی همه ی مردها بردی.

من از این رفتارای بوبو خندم میگیره. آخه نمیدونم چرا این چیزها رو رو حساب مردسالاری میذاره. اصولاً من فکر میکنم آدمیه که دوست داره مثل مردهای دوره ی قدیم( مثل تو فیلم ستایش) باشه . کسی که تا حرف میزنه زن از ترس خودش رو خیس کنه. دوست داره زن همش تو خونه باشه و در حال آشپزی کردن و خونه تمیز کردن باشه. شاید اگه ازش بپرسی بگه نه ولی به نظر من در عمل یه همچین چیزی رو دوست داره.

خودش اگه یه نفر به شوهرش خیلی احترام بذاره و همش جلوی شوهرش خم و راست بشه و چشم بگه و هیچ وقت مخالفت نکنه، نمیگه خانومه شوهر ذلیله میگه خانومه شوهر دوسته ولی وقتی ما میگیم داداشت زن دوسته میگه نه به این میگن زن ذلیلی.

خلاصه اینکه دوست داره جلوی دوستهاش و غریبه ها جوری وانمود کنه که مردسالاره ولی مشکل اینجاست که من آدم اطاعت کردن و زیر بار مرد سالاری رفتن نیستم.

 

 

   + مستان - ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱٢